Back
Next
Det händer i Tyngsjö


Styrelsen Tyngsjö bygdegårdsförening 2021

Ordförande
Maths Cargård
070-5163600
maths@ggp.nu

Sekreterare
Ingela Axelsson
070-6360662
ingela.axelsson@hagfors.se

Kassör
Tord Bergqvist
070-5740106
45tb@telia.com

Ordinarie ledamot
Karl-Erik Sakofall
070-5251039
sakofall@gmail.com

Ordinarie ledamot
Emmalina Mattsson
076-1044180
emmalina.mattsson@hotmail.com

Suppleant
Nils-Olof Nordmark
070-3423124
nilsolof.nordmark@gmail.com

Suppleant
Henrik Larsson
070-3701557
miss_riva@hotmail.com

Suppleant
Therese Johansson
076-8139520
theres_johansson@hotmail.com

Revisor
Kåre Moen
070-6583655
kare.moen@ekonomoen.se

Revisor
Bång Berit
070-7922465
bangberit@gmail.com

Revisor suppleant
Jeanette Lundin
070-3121231
jeanettescripta@gmail.com

Valberedning
Bengt Krigsman
070-6655229
b_krigsman@hotmail.com

Valberedning
Jeanette Lundin
070-3121231
jeanettescripta@gmail.com

Valberednings suppleant
Christina Ludvigsson
076-8107817
c.ludvigsson@hotmail.com