Back
Next
Det händer i Tyngsjö
Tyngsjö Kyrka
1857 flyttades kyrkogården ner till Orrudden och 1858 byggdes prästgården där.
Man fick tillstånd att bygga en ny kyrka i november 1873.
Det gjordes extra  uttaxeringar av invånarna samt att de fick göra dagsverken.
En del kvinnor tog ljung som repades och trampades ihop med lera från sjön Nain för att läggas på innerväggerna.
Byggmästare Björk Anders Jonsson från Leksand anlitades 1874 och 1875 var kyrkan färdig.
Den har sen renoverats flera gånger. Kyrkogården har utvidgats i flera omgånger.
1970 slog åskan ner i tornet och det förstördes en del.
Tack vare rådiga bybor så kunde branden stoppas och kyrkan räddades.