Back
Next
Det händer i Tyngsjö
          Skolan
Den här skolan var bygd i slutet av 1950-talet. Den ersatte skolan som om och tillbyggdes i sluted av 1800-talet. Skolan hade en tid elever från Ö:a Näsberg, Brunnberg, Avradsberg, Andersviksberg och Tyngsjö. Den las ner i början av 1980-talet. Därefter hade man ett föräldrarkooperativ Lingonstubben där. Nu är det samlingslokal med vävstuga, bibliotek, tvättstuga m.m.