Back
Next
Det händer i Tyngsjö
Bygdegården

En tvätt- och badstuguförening ersattes av en Bygdegårdsförening.
I spetsen för den stod Olga Mellander.
Kvinnorna hade handarbetsauktioner och lotterier och drev insamlingen av pengar. Bygdens befolkning skänkte träd, dagsverken m.m. Fru Mellander lyckades också tigga ihop mycket, bl. a. tegeltak, blyinfattade fonster och inventarier. Timret fick man av UDDEHOLMS BOLAGET. Det var loge, lador och boden i Gökberg, som revs och användes till bygget.
1954 var det klart. Den har byggts ut pa baksidan for att få ett storre kök. Lokalen används till sammankomster av olika slag.
Prislista Bygdegården
                                                                            Vid bokningar  ring 070-6558611 eller maila gunjansson@telia.com
Belopp insättes på BG 5453-0852
eller
Swish 1234018933


Hela
Bygdegården

Lila Salen

Tältet
Sommer
1/5-30/9

600 kr per dag

300 kr per dag

600 kr per dag
Vinter
1/10-30/04

1000 kr per dag

600 kr per dag

600 kr per dag
Vid bokningar  ring 070-6558611 eller maila gunjansson@telia.com
Belopp insättes på BG 5453-0852
eller
Swish 1234018933